NIDA.pl
środa, 20.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy
Programy

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ NIDZICKA FUNDACJĘ ROZWOJU "NIDA"

Fundusz Poręczeń Kredytowych
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” obsługuje  fundusz poręczeń  kredytowych. Jego celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm poprzez pomoc finansową obejmującą istniejące przedsiębiorstwa oraz osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Poręczenia udzielane są podmiotom gospodarczym z terenu powiatu nidzickiego oraz szczycieńskiego.

Mikropożyczki
Fundacja „NIDA”  udziela pożyczek małym firmom z przeznaczeniem na:
• produkcję, z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa,
• usługi, w tym usługi budowlane i transportowe,
• handel, w tym handel obwoźny,
• turystykę i agroturystykę.

Punkt Konsultacyjny
W ramach Punktu świadczone są bezpłatne usługi doradcze i informacyjne, związane z aspektami finansowo-prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Informujemy o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego (warunki udzielania kredytu czy pożyczki, oprocentowania, okres kredytowania itp.). Świadczymy pomoc w opracowaniu biznes planów przedsięwzięć gospodarczych osobom bezrobotnym i firmom.

English Teaching
Program ENGLISH TEACHING został stworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 r. Od sierpnia 2002 r. krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.
W ramach Programu corocznie podejmowane są następująca działania:
SMALL GRANTS - konkurs grantowy, w ramach którego szkoły, organizacje pozarządowe oraz niekomercyjne instytucje oświatowe ubiegają się o dotacje na realizację projektów związanych z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie.
FOLLOW ME - przedsięwzięcie wspierające ciekawe projekty realizowane wcześniej w ramach konkursu Small Grants. Grupa Doradcza Ekspertów wybiera pomysły godne powielenia w innych szkołach, bądź gminach. Realizatorzy projektów uznanych za "modelowe" uczestniczą w zamkniętym konkursie grantowym FOLLOW ME i ubiegają się o dotacje na kontynuację działań. Dotowane organizacje opracowują m.in. publikacje z opisem projektów, które stanowią inspirację dla innych szkół i organizacji.
TEACHING ENGLISH TEACHERS - szansa podnoszenia swoich kwalifikacji dla nauczycieli języka angielskiego. W ramach wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli organizowane są weekendowe szkolenia metodyczne w różnych miastach w całym kraju.
ENGLISH TEACHING MARKET - doroczne Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego, w którym uczestniczy jednorazowo ok. 500 nauczycieli z całej Polski. Podczas spotkania przeprowadzane są warsztaty metodyczne z nauczania języka angielskiego oraz warsztaty przygotowujące nauczycieli do opracowywania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy pomocowych. Jest to także doskonała okazja do poznania najnowszych podręczników do nauczania języka angielskiego prezentowanych przez wydawnictwa. W spotkaniu uczestniczą również organizacje pozarządowe przedstawiając propozycje udziału szkół z małych miejscowości w konkursach grantowych z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych oraz rozwoju lokalnego.

TRZECI SEKTOR
Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" realizuje projekt rozwoju instytucjonalnego. Z dotacji otrzymanej w ramach Programu "Trzeci Sektor" finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe i Fundację im. Stefana Batorego utworzony został "kapitał żelazny" fundacji poraz realizowane są działania w zakresie budowy stabilności finansowej i organizacyjnej Fundacji NIDA. Dzieki udziałowi w Programie posiadamy zdolności i mozliwości aplikowania do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, mamy mozliwość unowoczesniania sprzętu technicznego, udziału w konferencjach, seminariach i wizytach studialnych w kraju i zagranicą oraz udziału w szkoleniach. Fundacja NIDA na realizacje programu uzyskała dotację w kwocie łącznej 500.000 zł.

PROJEKT „LIDERZY INICJTYW LOKALNYCH”

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA realizuje obecnie dwa projekty pt. „Liderzy Inicjatyw Lokalnych”. Jeden w części wschodniej województwa warmińsko-mazurskiego, drugi w części zachodniej województwa.

"Uwierz w Siebie" - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jdnostek pomocy społecznej

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osada, Rybnie, Płośnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie i Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA oraz Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie. Projekt realizowany jest od lipca 2008r. i  trwać będzie do grudnia 2008.   

Anglisto! Czy wiesz już wszystko? - kursy doskonalące dla nauczycieli języka angielskiego z Warmii i Mazur

 

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące dwa główne działania: ogólnopolskie spotkanie nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości - English Teaching Market oraz weekendowe szkolenia metodyczne. Ogólnopolskie spotkanie nauczycieli języka angielskiego – English Teaching Market odbyło się w Starych Jabłonkach koło Ostródy w dniach 23-25 czerwca 2008 r. Było to już szóste tego rodzaju spotkanie. Wzięło w nim udział ponad 500 osób z całego kraju, związanych z nauczaniem języka angielskiego.

 

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface