NIDA.pl
środa, 20.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / Wiedza kluczem do sukcesu / Współpraca sieciowa
Współpraca sieciowa

  Moduł III - Współpraca sieciowa

Współpraca sieciowa polega na budowaniu partnerstwa między przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami skupionymi na określonym terenie i  w powiązanych sektorach gospodarki, współdzielących umiejętności, technologię i infrastrukturę. Dzięki istnieniu skoncentrowanej sieci przedsiębiorstwa osiągają więcej niż pracując same.

Do korzyści płynących z budowania partnerstwa można zaliczyć większą skuteczność działania, wykorzystanie kompetencji i umiejętności w sposób bardziej efektywny niż w przypadku działań podejmowanych w pojedynkę, dostęp do większej puli zasobów merytorycznych, kadrowych, technicznych i finansowych, innowacyjne podejście do problemów i wyzwań, równomierny podziału zadań, ryzyka i odpowiedzialności oraz szybki przepływ informacji.

Tematyka obejmuje: istotę inicjatywy klastrowej, inicjatywy krajowe i zagraniczne, efektywna współpracę, zarządzanie i marketing w strukturach sieciowych, budownie wizerunku, współpracę międzynarodową, współdzielenie wiedzy i współpraca ze sferą B+R, finansowanie innowacji w klastrze itd.

 

Czas trwania: 12 dni szkoleniowych w ciągu 3 miesięcy.

Okres realizacji:  IX-XI.2012, V-VII.2013,Doradztwo: XII.2012 i VIII.2013.

Ilość osób biorących udział w jednym szkoleniu – 12

 

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface