NIDA.pl
środa, 20.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / WŁASNY BIZNES - SPOSÓB NA ŻYCIE II (Działanie 6.2)
WŁASNY BIZNES - SPOSÓB NA ŻYCIE II (Działanie 6.2)

 

 

              

 

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Mrągowie, Nidzicy i Szczytnie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
„Własny biznes – sposób na życie II"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia.

 

Projekt jest realizowany od 12.03.2012r. do 11.09.2013r.

Projekt swoim działaniem obejmuje powiaty: mrągowski, nidzicki i szczycieński.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej, w tym w szczególności osoby:

 • długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy ponad 12 miesięcy),
 • do 25 roku życia,
 • po 45 roku życia,
 • niepełnosprawne (w tym poszukujące pracy),
 • zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tyś. mieszkańców,
 • kobiety ( w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci).

Projekt „Własny biznes – sposób na życie II” jest skierowany do
osób niezdolnych do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej.

W ramach projektu będą realizowane:

 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości,
 • doradztwo biznesowe,
 • wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego).

Do projektu zakwalifikowanych zostanie minimum 45 osób. Wsparcie finansowe w postaci dotacji otrzyma min. 33 osób w wysokości do 40 000 zł. Dodatkowo wszystkie osoby, które otrzymają dotację uzyskają  podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie 800 zł przez okres 6 miesięcy od momentu zarejestrowania firmy. Ponadto  min. 8 osobom przyznane zostanie przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 800 zł na kolejne 6 miesięcy. 

W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie wydatków na zakup nowych bądź używanych rzeczy niezbędnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, m.in.:

 • licencje, oprogramowanie;
 • zakup samochodu do kwoty 10 000,00 zł;
 • środki trwałe np. biurka, krzesła, regały, komputery, inne urządzenia biurowe, sprzęt, maszyny itp.;
 • koszty prac remontowych i budowlanych mogą zostać uznane za kwalifikowane max. do kwoty 5.000 zł;
 • zakup środków obrotowych (towaru) w wysokości maksymalnie do 6.000 zł, pod warunkiem, że są one niezbędne oraz uzasadnione.

Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto (łącznie z VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, przyznawania środków finansowych zawarte są w REGULAMINIE PROJEKTU zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy.

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface