NIDA.pl
środa, 20.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / Fundusze Poręczeniowe / linia SPO WKP
linia SPO WKP

 

Fundusz Poręczeniowy linia SPO WKP

 

Dla kogo

Poręczenie uzyskać może mikro, mały lub średni przedsiębiorca (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095, z późn. z.).

Przeznaczenie poręczenia

Zabezpieczenie finansowania udzielonego przez instytucje finansujące (banki, fundusze pożyczkowe).

Warunki udzielenia poręczenia

- maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi równowartość w walucie polskiej 50.000 EURO (przeliczenia dokonuje się wg średniego kursu wymiany NBP z dnia podjęcia decyzji o finansowaniu), przy czym nie może przekroczyć 70% wartości zabezpieczanego finansowania.  

Zabezpieczenie poręczenia

Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wystawiony przez poręczeniobiorcę wraz z deklaracją wekslową.

 

 

Poręczenia udzielane są w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a finansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

 

Regulamin

Wniosek o poręczenie 

Oświadczenie

Akceptacja regulaminu

Upoważnienie przedsiębiorcy

Upoważnienie konsumenta

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface