NIDA.pl
środa, 20.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / Wolontariat Pracowniczy - Szkoła Społecznej Odpowiedzialności / O wolontariacie
O wolontariacie

10.08.2012

Poradnik 

"Wolontariat pracowniczy - chcę i pomagam"

Fundacja NIDA w ramach projektu "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności" wydała Poradnik pt. "Wolontariat pracowniczy - chcę i pomagam".

Poradnik został opracowany przez trzech autorów: Tomasza Schimanka - polityk społeczny, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, doświadczony trener i moderator, autor wielu publikacji z zakresu ekonomii społecznej; Pawła Łukasiaka - prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ekspert w dziedzinie fundraisingu i społecznego zaangażowania biznesu, twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce, inicjator akcji społecznych na rzecz wolontariatu pracowniczego; Barbarę Margol - prezes stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny w Nidzicy, inicjatorka programów stypendialnych dla młodzieży, wspierająca od wielu lat inicjatywy lokalne i realizująca projekty na rzecz rozwoju lokalnego. Wstęp do poradnika opracował Krzysztof Margol. 

W poradniku można znaleźć informacje czym jest wolontariat, stan wolontariatu w Polsce, korzyści, rodzaje wolontariatu, inspiracje wolontariackie. W poradniku zostały także opisane formy zaangażowania firm nidzickich w wolontariat pracowniczy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem.

"Wolontariat pracowniczy - chcę i pomagam" - pobierz

_____________________________________________________________

Projekt "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności" współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

*****************************************

29.06.2012

Katalog form zaangażowania, celów oraz zasad wolontariatu pracowniczego 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA opracowała w ramach projektu "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności" Katalog form zaangażowania, celów oraz zasad wolontariatu pracowniczego.

KATALOG FORM ZAANGAŻOWANIA, CELÓW ORAZ ZASAD WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO W POWIECIE NIDZICKIM:

1. Comiesięczne odpisy końcówek wynagrodzeń – oferta dla wszystkich przedsiębiorstw, organizacji i instytucji. Możliwość przekazywania darowizn na dowolny społeczny cel wybranej organizacji lub finansowanie programu „Działaj Lokalnie”, z którego corocznie korzysta ok. 20 organizacji w formie dotacji na realizację inicjatyw społecznych.

2. Praca wolontariuszy – pracowników firm w ramach inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Informacje o inicjatywach organizacji prezentowane są corocznie w dniu 6 grudnia podczas dorocznej Gali DOBROCZYŃCA ROKU. Inicjatywy i oferty współpracy zamieszczane będą corocznie w katalogu ofert przedsiębiorstw społecznych wydawanych przez Fundację NIDA.

3. Udział wolontariuszy w organizowanych regionalnych i ogólnopolskich wydarzeniach: ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich, ogólnopolskie spotkanie nauczycieli anglistów.

4. Praca indywidualna wolontariuszy pracowników na rzecz wybranych organizacji pozarządowych: usługi prawne, finansowe, prace fizyczne, usługi transportowe, opiekuńcze.

5. Przekazywanie w formie darowizny materiałów, produktów i sprzętów na rzecz wybranych organizacji pozarządowych.

6. Udział w przeprowadzaniu akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, organizacja wydarzeń charytatywnych na rzecz wybranych programów społecznych.

7. Opieka nad wybranymi działaniami, inicjatywami społecznymi oraz z zakresu przedsiębiorczości społecznej, finansowanie wybranych akcji cyklicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

8. Bank czasu: deklaracje poświęcenia wskazanej indywidualnie liczby godzin pracy oraz posiadanych umiejętności na rzecz organizacji społecznej, inicjatywy społecznej.

9. Łączenie  społecznego zaangażowania firmy z wolontariatem pracowniczym w ramach opracowanego indywidualnie dla firmy programy społecznego zaangażowania.

10. Ambasadorzy inicjatyw społecznych – promocja działań organizacji społecznych w środowisku pracowników, w środowiskach przyjaciół, w mediach, na portalach społecznościowych, budowanie kapitału społecznego organizacji, zwiększenie pozyskiwania wsparcia przez organizacje, promocja przekazywania 1 % podatku dla organizacji społecznych posiadających status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

________________________________

Projekt "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności" współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

***********************

20.06.2012

Lokalny program wolontariatu pracowniczego

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w ramach projektu "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności" opracowała lokalny program wolontariatu pracowniczego, który realizowany będzie wraz firmami, instytucjami i organizacjami z powiatu nidzickiego w ramach projektu. Program polega na współpracy w urządzaniu zakątków tematycznych oraz instalacji edukacyjnych Rajskiego Ogrodu w ramach wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania firm. Ideą programu jest propozycja współpracy - urządzenie w ramach wolontariatu pracowniczego zakątka tematycznego Rajskiego Ogrodu zgodnie z planem (zakup i sadzenie roślin, wykonanie małej architektury ogrodowej), wykonanie wybranej oferty lub instalacji edukacyjnej według własnego uznania lub opieka nad wybranym zakątkiem tematycznym w Rajskim Ogrodzie. Partnerami programu mogą być firmy, pracownicy firm oraz osoby indywidualne.

Rajski Ogród i Park Dydaktyczny to pomysł na przedsiębiorstwo społeczne, nowy produkt turystyczne w regionie warmińsko-mazurskim - pokazowy ogród i jednocześnie miejsce edukacji ekologicznej i ekonomicznej.

Ogród założony jest na planie drzewa, którego "konary" są w ogrodzie alejami łączącymi zakątki tematyczne takie jak: malinowy chruśniak, ogórd muzyczny, ogód motylkowy, bendyktyński, ogórd wiatru, rosarium, zakątek bajkowy, ogórd wonny, ogórd tajemnic, bursztynowe pole, ogród kamienny, ogród mazurski, zakątek leśny, zakątek słoneczny stary sad, kwietne łąki, wrzosowisko, ptasi raj, staw ekologiczny.

Razem 3,5 km alejek spacerowych oraz ok. 5-6 tys. gatunków roślin. Powierzchnia ogrodu ok. 5 ha.

Korzyści społeczne jakie przyniesie ze sobą Rajski Ogród:

4 nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, atrakcja turystyczna w regionie, poprawa jakości życia mieszkańców wsi (wzrost dochodów, aktywizacja mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów bezrobocia), atrakcyjne miejsce edukacji młodzieży.

Jak można włączyć się do lokalnego programu wolontariatu pracowniczego:

1. Można urządzić wybrany zakątek Rajskiego Ogrodu zgodnie z planem (zakup, sadzenie roślin, wykonanie małej architektury ogrodowej)

2. Można wykonać instalację edukacyjną do Parku Dydaktycznego

3. Można zaopiekować się wybranym zakątkiem tematycznym w Rajskim Ogrodzie.

Włączyć do programu może się firma, pracownicy firmy, osoby indywidualne.

Zbudujmy razem dobro wspólne!

 

_____________________________________________________________

Projekt "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności" współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface