NIDA.pl
środa, 20.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / Wiedza kluczem do sukcesu
Wiedza kluczem do sukcesu

- Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą?

- Jesteś zainteresowany:

  * obniżeniem kosztów produkcji,
  * zwiększeniem zysków przedsiębiorstw,
  * podniesieniem konkurencyjności produktów i usług?

- Chcesz wiedzieć więcej nt. obowiązków prawnych związanych z ochroną środowiska?

- Interesuje cię wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach?

- Zastanawiasz się nad audytem energetycznym, wykonaniem oceny i wprowadzeniem nowej polityki energetycznej firmy oraz ochrony środowiska?

 

Szkolenie pt. Efektywność Energetyczna i Ochrona Środowiska (moduł IV) jest właśnie dla ciebie.

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VIII POKL „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

 

Liderem Projektu jest Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie a partnerami są:             

}  Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

}  Działdowska Agencja Rozwoju S.A

}  Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

 

Okres realizacji: 01.03.2012 do 31.12.2013

Zasięg : województwo warmińsko-mazurskie.

 

Założenia projektu:

}  W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie 300 przedsiębiorstw z sektora MMŚP funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

}  Celem Projektu jest wzrost kompetencji wśród 576 osób – głównie właścicieli i kadry zarządzającej oraz pracowników mających wpływ na procesy decyzyjne w firmach.

}  Wśród beneficjentów projektu znajdzie się 115 kobiet
oraz 57 osób w wieku 50+

 

W ramach projektu w województwie utworzono 11 Punktów Konsultacyjnych:

WMARR S.A.:

       Bartoszyce

       Braniewo

       Giżycko

       Gołdap

       Kętrzyn

       Lidzbark Warmiński

       Olsztyn

       Węgorzewo

Partnerzy:

       Działdowo – DAR SA

       Elbląg – Stowarzyszenie CREP

       Nidzica – NIDA

 

 

Projekt zakłada realizację szkoleń o następującej tematyce:

}  Moduł I – Budowa strategii innowacyjnych*

 

*Dodatkowo, możliwość skorzystania ze specjalistycznej usługi doradczej
dotyczącej budowy strategii innowacyjnych

 

}  Moduł II – Dywersyfikacja działalności firmy

 

}  Moduł III  Współpraca sieciowa

 

}  Moduł IV  Efektywność energetyczna i ochrona  środowiska

 

}  Moduł V  Strategia zarządzania firmą*

 

* Tylko dla uczestników, którzy zakończyli już udział w szkoleniach w ramach przynajmniej jednego z modułów - od I do IV.

 

Koszty udziału przedsiębiorstw w Projekcie w 100% finansowane są w ramach pomocy de minimis.

 

Uczestnicy projektu:

        Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na teranie województwa warmińsko-mazurskiego oraz

        Spełniające warunki dotyczące ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis

        Pracownicy zgłaszani do udziału w szkoleniach muszą być zatrudnieni w firmie na podstawie umowy o pracę.

        Firma może zgłosić na szkolenia więcej niż jednego pracownika, z zastrzeżeniem, że w jednym module może brać udział jedna osoba.

Zasady rekrutacji:

        Wypełnienie i dostarczenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do najbliższego Punktu Konsultacyjnego.

        Kwalifikacji uczestników dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna.

        Pierwszeństwo udziału będą miały firmy, które do tej pory w niewielkim stopniu korzystały ze szkoleń finansowanych z EFS.

Do realizacji szkoleń zostaną wybrani wykwalifikowani trenerzy i doradcy.

 

 

Wiedza kluczem do sukcesu

 

 

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do:

 

Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Punktu Konsultacyjnego w Nidzicy
przy ul. Rzemieślniczej 3,
tel. 
89 625 36 51 w. 5
e-mail:  p.regula@nida.pl

Konsultant – Paweł Reguła

 

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface