NIDA.pl
niedziela, 20.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Informacja dotycząca składania Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”


Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” informuje, iż w dniach 09–13 maja 2011 r. w siedzibie Fundacji przyjmowane będą Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.  Wnioski można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w formie przesyłki kurierskiej (decyduje data wpływu do Fundacji). Do Wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
  • sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy,
  • oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis,
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 

 

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface