NIDA.pl
niedziela, 20.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
„Własny biznes – sposób na życie II” – informacja dla uczestników projektu dotycząca jednorazowej dotacji inwestycyjnej.


 

Informacja dla osób, którym przyznano środki w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej:

Zgodnie z § 10 pkt. 8 Regulaminu projektu warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złożenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania dokumentów wskazanych poniżej:

  • Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do EDG, KRS lub innego właściwego rejestru).
  • Kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jeżeli kwota dotacji została zredukowana).
  • Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis.
  • Zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 pkt. 11).
  • Umowa prowadzenia rachunku bankowego (firmowego).

 

Informacja dla osób, którym nie przyznano środków w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej (nie uzyskały minimum punktowego).

Zgodnie z § 13 Regulaminu projektu procedura odwoławcza przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które nie otrzymały dotacji inwestycyjnej (biznesplan został odrzucony na etapie oceny formalnej lub na etapie oceny merytorycznej nie otrzymał wymaganego minimum punktowego). Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (odwołanie) należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji.

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface