NIDA.pl
środa, 16.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Zapytania ofertowe - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Wykonawca usługi szkoleniowej - trener

Zamawiający:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

z dnia 10.10.2012 r.

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wspierania  Ekonomii Społecznej w Nidzicy” w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej,  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej: Akademia Przedsiębiorczości Społecznej

 

I.              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(kod CPV usługi szkoleniowe: 80500000-9)

36 dni szkoleniowych x 8 godzin dla 120 osób (3 szkolenia 2 dniowe dla 6 grup 20 osobowych)

Razem 288 godzin szkoleń w terminach ustalonych przez strony zgodnie z harmonogramem projektu (od podpisania umowy do czerwca 2015 r.)

Grupa docelowa: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy), przedstawiciele i pracownicy Podmiotów Ekonomii Społecznej, osoby zainteresowane działaniem w sektorze Ekonomii Społecznej.

Tematyka szkoleń zostanie szczegółowo uzgodniona między stronami w programach szkoleniowych dotycząca następujących obszarów: aspekty prawne, zarządzanie, marketing, PR, księgowość, źródła finansowania PES. 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- mailowo: face=Arial>ekonomiaspoleczna@nida.pl

- fax: 89 625 22 26

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

25.10.2012 r. godz. 11.00

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface