NIDA.pl
niedziela, 20.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Zapytania ofertowe - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Wykonawcy usługi doradczej - podstawowej

 

Zamawiający:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

z dnia 10.10.2012 r.

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy” w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej,  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy usługi doradczej: Usługi doradztwa podstawowego w ramach: Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej

 

I.              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(kod CPV usługi doradcze w zakresie rozwoju: 73220000-0)

1750 godzin doradztwa podstawowego dla 700 osób z zakresu podstawowych informacji o ekonomii społecznej, diagnozy potrzeb klientów i możliwości podejmowania przez nich inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej, ewentualne skierowanie na podstawie diagnozy do doradcy specjalistycznego. Doradztwo ma być świadczone indywidualnie oraz grupowo w punktach filialnych w powiecie działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim-1 punkt w każdym powiecie min w siedzibie NFR Nida. Doradcom świadczącym usługi poza punktami filialnymi zwracane będą koszty dojazdu do beneficjentów. 

 

Grupa docelowa: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy), przedstawiciele i pracownicy Podmiotów Ekonomii Społecznej, osoby zainteresowane działaniem w sektorze Ekonomii Społecznej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz zgłoszeniowy

 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- mailowo: face=Arial>ekonomiaspoleczna@nida.pl

- fax: 89 625 22 26

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

25.10.2012 r. godz. 11.00

 

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface