NIDA.pl
niedziela, 20.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Stowarzyszenia zawiązane dzięki Inkubatorowi Przedsiębiorczości Społecznej "Garncarska Wioska"
Działania w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej "Garncarska Wioska" nadal trwają.

               

Projekt Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej „Garncarska Wioska” rozpoczął opiekę nad 5 grupami społecznymi w roku 2009. Dzięki wizytom studyjnym w Przedsiębiorstwie Społecznym „Garncarska Wioska”, jak również dzięki wielu warsztatom, współpracy z opiekunami wsparcia biznesowego, zawiązało się 5 przedsiębiorstw w formie stowarzyszenia. Organizacje te pochodzą z różnych terenów województwa warmińsko-mazurskiego: Lemany, Lipowiec, Zabiele, Kozłowo, Witowo.

W 2010 roku zostały przeprowadzone dwudniowe warsztaty z zakresu:

·       aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER+,

·        jak również z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem społecznym oraz finansowania działalności gospodarczej, w tym korzystanie z instrumentów finansowych (pożyczki, poręczenia, dotacje).

Dzięki warsztatom prowadzonym przez Panią Dorotę Czarzastą – Wardyn (pracownik Ośrodka Doradztwa Strategicznego), Panią Iwonę Błęcką (członek zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”), Pana Krzysztofa Margola (Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”) i Pana Wojciecha Zalewskiego (prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”), każde ze stowarzyszeń rozwinęło swoje pomysły na działania.

Przykładowo, grupa z Kozłowa ma w planach założenie Wioski Szkockiej niedaleko wsi Szkotowo, dzięki czemu rozpoczną swoją działalność zarobkową. Innym pomysłem jest stworzenie możliwości Targów Zdrowej Żywności produkowanej przez mieszkańców okolicznych wiosek. Grupa z Lipowca ma możliwość rozwinięcia działalności florystycznej i nauki wyrobów bukieciarskich, dzięki czemu mogliby zapoczątkować działalność gospodarczą w formie prowadzenia szkoleń bądź sprzedaży swoich wyrobów. Zarówno grupa z Witowa, jak i z Kozłowa otrzymała już fundusze z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – LEADER+ na swoją działalność. Stowarzyszenie „Radosne Lemany” planuje wyremontować świetlicę wiejską dla działań skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie „Żurawi Gród” z Zabiel pomału rozpoczyna działalność, a dzięki możliwości produkcji zabawek drewnianych zaczynają planować działania dla zwiększenia aktywności rozwojowej.

Przeszkolenie i zaktywizowanie grup jest możliwe, dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, a także dzięki współorganizatorowi, którym jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”.

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface