NIDA.pl
niedziela, 20.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Szkolenie nt. "Akademia projektowania działań w zakresie aktywnej integracji dla jednostek niepublicznych działających w sektorze pomocy i integracji społecznej"
Serdecznie zapraszamy

 

 

                   

Projekt systemowy „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

            

             Szanowni Państwo

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i konsorcjum Inwestycje Społeczne Sp. z o.o. oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA serdecznie zapraszają na szkolenie pt.:

Akademia projektowania działań w zakresie aktywnej integracji dla jednostek niepublicznych działających w sektorze pomocy i integracji społecznej

Szkolenie adresowane jest do pracowników niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Program szkolenia będzie kompleksowo obejmował tematy z następujących zakresów: zarządzanie projektem, zarządzanie organizacją, zarządzanie formalne, dokumentacja projektowa, ewaluacja i monitoring, zarządzanie zespołem i zarządzanie metodą Trzech Kapitałów K3. Szkolenie prowadzone będzie w formie praktycznych warsztatów, podczas których zastosowana zostanie innowacyjna metoda edukacyjna ZING, pozwalająca na interaktywną pracę i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w trzech grupach podczas dwóch dwudniowych zjazdów, które odbędą się w Hotelu Park w Olsztynie. Pierwszy zjazd odbędzie się 30 września - 1 października 2010 r., natomiast drugi w terminie 7-8 października 2010 r. Obecność podczas dwóch zjazdów jest obowiązkowa. Początek szkolenia o godz. 10.00

Z jednej instytucji w szkoleniu może uczestniczyć 1 osoba. Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu do Olsztyna i z powrotem. Informacje o Hotelu Park dostępne są na stronie: www.hotelepark.pl/hotel-olsztyn

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 września 2010 r. na nr fax 0-89 625 36 51 lub              e-mail: m.peplowska@nida.pl.">Antiqua">m.peplowska@nida.pl. Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa oraz program szkolenia     w załączeniu i do pobrania na stronie www.nida.pl. Łączna liczba miejsc - 60, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie do dnia 24.09.2010. Również na stronie internetowej www.nida.pl zostaną zamieszczone listy osób zakwalifikowanych.

Szczegółowych informacji udziela: Magdalena Pepłowska – Nidzicka Fundacja      Rozwoju  NIDA, tel. 89 625 36 51 wew. 5.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

UWAGA: Informujemy,  iż w przypadku rezygnacji ze szkolenia jesteście Państwo zobowiązani w terminie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia poinformować (drogą pocztową, telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie i Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA o swojej nieobecności na szkoleniu.

       Jeśli bez ważnej losowej przyczyny zrezygnujecie Państwo z zajęć bez poinformowania w/w jednostek zostaniecie Państwo wyłączeni z możliwości udziału w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w roku bieżącym oraz w 2011 roku. 

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Uwagi dotyczące wypełniania formularza zgłoszeniowego

Dane dodatkowe:

-pozycja 12, Status osoby na rynku pracy - ponieważ na szkolenie zostały zaproszone osoby pracujące/działające w organizacjach pozarządowych wszystkie osoby powinny zazanczyć tylko punkt "zatrudniony w organizacji pozarządowej"

-pozycja 13, Zawód - należy wpisać zawód wyuczony

-pozycja 14, Funkcja, stanowsiako - należy wpisać pełnioną funkcję w organizacji

-pozycja 15, Instytucja zgłaszająca - należy wpisać wszystkie dane dotyczące organizacji pozarządowej z ramienia, którego jesteście Państwo zgłaszani na szkolenie

W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA ZŁOŻENIE PODPISÓW WE WSZYSTKICH WYMAGANYCH POLACH ORAZ PRZYZSTAWIENIE PIECZĄTKI ORGANIZACJI ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ ORGANIZACJĄ

Wstępny program

 
 
 

    

    Realizatorem szkolenia jest konsorcjum Inwestycje Społeczne Sp. z o.o. oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   

 

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface