NIDA.pl
niedziela, 20.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Lista osób zakwalifikowanych i osób rezerwowych na szkolenie
Listy osób zakwalifikowanych na szkolenie pt. "Akademii Projektowania działań w zakresie aktywnej integracji dla jednostek niepublicznych działających w sektorze pomocy społecznej". z podziałem na 3 grupy szkoleniowe oraz Lista osób rezerwowych.

                   

Projekt systemowy „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Lista osób zakwalifikowanych.

Lista osób rezerwowych.

 

Informujemy, że szkolenie realizowane przez konsorcjum Inwestycje Społeczne Sp. z o.o. oraz Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA”  pt. Akademia projektowania działań w zakresie aktywnej integracji dla jednostek niepublicznych działających w sektorze pomocy i integracji społecznej, odbędzie się w dniach 30 września -        1 października 2010 r. (I zjazd) oraz  7-8 października 2010 r. (II zjazd).   

Szkolenie przeprowadzone zostanie w 3 grupach podczas dwóch dwudniowych zjazdów, które odbędą się w Hotelu Park w Olsztynie (ul. Warszawska). Przydział do grupy prosimy sprawdzić na listach osób zakwalifikowanych. Zajęcia prowadzone będą pierwszego dnia szkolenia w godzinach 10.00 – 17.00 oraz drugiego dnia szkolenia w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie jest bezpłatne (nocleg w pokojach 2-osobowych i wyżywienie). Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Jeśli nie przysłali Państwo w wersji papierowej oryginałów „formularzy zgłoszeniowych” bardzo prosimy o zabranie formularzy oraz dowodów osobistych. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym, pieczątka instytucji oraz osoby kierującej na szkolenie, podpisy.

Obecność podczas dwóch zjazdów jest obowiązkowa. Przypominamy, iż w przypadku rezygnacji ze szkolenia jesteście Państwo zobowiązani w terminie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia swojej grupy poinformować (drogą pocztową, telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej)  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie i Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA o swojej nieobecności na szkoleniu. Wówczas możliwe będzie zaproponowanie wolnego miejsca osobie z listy rezerwowej. W przypadku nieobecności wymagane jest pisemne usprawiedliwienie.

Jeśli bez ważnej losowej przyczyny zrezygnujecie Państwo z zajęć bez poinformowania w/w jednostek zostaniecie Państwo wyłączeni z możliwości udziału w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w roku bieżącym oraz w  2011 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Pepłowską tel. 089 625 36 51 w. 5, e-mail: m.peplowska@nida.pl

 

 

Realizatorem szkolenia jest konsorcjum Inwestycje Społeczne Sp. z o.o. oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

   

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface