NIDA.pl
środa, 20.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
15.03.2013
UWAGA - strona nieaktualna
Zapraszamy na nową stronę: www.nida.pl


14.03.2013
Wyniki rekrutacji na Spotkanie w Marózie


05.03.2013
Rekrutacja Maróz 2013 - przedłużony termin


05.03.2013
Mikroprzedsiębiorca Roku
Konkurs dla mikroprzedsiębiorców


25.02.2013
Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
Własny biznes - sposób na życie III


25.02.2013
Nagroda Obywatelska Prezydenta RP


25.02.2013
Warto Pomagać


21.02.2013
Ruszyła rekrutacja do IX edycji Programu Liderzy PAFW
Zapraszamy do udziału w Programie!!!


04.02.2013
Bezpłatne szkolenie - Efektywność Energetyczna i Ochrona Środowiska


10.02.2013
Rozeznanie cenowe - roboty budowlane
Poszukujemy wykonawcy robót budowlnych dotyczących obudowy Modelu Oczyszczalni Ścieków.


29.01.2013
Informacja dotycząca przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego


16.01.2013
Już wkrótce 13 Bal Charytatywny


10.01.2013
Informacja dotycząca przedłużenia okresu składania Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie II”


10.01.2013
Maróz 2013
XII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich


04.01.2013
Informacja dotycząca składania Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie II”
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” informuje, że wszyscy Beneficjenci, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać
Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.


13.12.2012
Jesteśmy dumni z naszego "CZŁOWIEKA Z ŻELAZA".


03.12.2012
Katalog ofert produktów i usług - rok 2013


30.11.2012
Przedłużenie terminu składania ofert - OWES NIDZICA


29.11.2012
Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych usług doradczych
w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy


27.11.2012
Zapraszamy na JARMARK BOŻONARODZENIOWY
1 grudnia 2012


27.11.2012
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia nt. zasad zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
Akademia Przedsiębiorczości Społecznej - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy


26.11.2012
POMOC DLA ZWALNIANYCH


19.11.2012
Zapraszamy do składania ofert - OWES Nidzica
Dotyczy usługi opracowania i druku ulotek promocyjnych dla przedsiębiorstw społecznych


19.11.2012
Zaproszenie do składania ofert - OWES Nidzica
Dotyczy usługi podstawowej i specjalistycznej marketingowej/prawnej/księgowej dla PES


16.11.2012
Zapraszamy do składania ofert - OWES Nidzica
Usługa szkoleniowa dla pracowników Nidzickiej Fundacji NIDA w ramach zadania: Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania OWES


16.11.2012
Zaproszenie do składania ofert - OWES Nidzica
Usługa doradcza dla partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej - Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej


16.11.2012
Zaproszenie do składania ofert - OWES Nidzica
Usługa najmu sal szkoleniowych/hotelarska/restauracyjna - Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania OWES


16.11.2012
Zaproszenie do składania ofert - OWES Nidzica
Usługa szkoleniowa - Szkoła Ekonomii Społecznej


16.11.2012
KATALOG OFERT PRODUKTÓW I USŁUG PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Z WARMII I MAZUR


14.11.2012
Nagroda Obywatelska Prezydenta RP


09.11.2012
Kolejna akcja wolontariatu pracowniczego


08.11.2012
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 10.10.2012
Dotyczące druku ulotek


05.11.2012
Praktyczne akcje wolontariatu pracowniczego
26 października odbyła się kolejna akcja wolontariatu w RAJSKIM OGRODZIE w ramach projektu "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności"


29.10.2012
Spotkanie informacyjne na temat dotacji na założenie spółdzielni socjalnych


29.10.2012
Dywersyfikacja działalności firmy
Bezpłatne szkolenie już 20 listopada 2012r.


24.10.2012
Zmiana zapytania ofertowego - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Usługa doradztwa podstawowego


24.10.2012
Zmiana zapytania ofertowego - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Usługa szkoleniowa - wybór hotelu/ośrodka


24.10.2012
Zmiana zapytania ofertowego Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Usługa szkoleniowa (wybór trenerów)


24.10.2012
Zmiana Zapytania Ofertowego - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Usługa doradztwa specjalistycznego


19.10.2012
Akcja "Święto Drzewa"
organizowana w ramach projektu "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności"


18.10.2012
Zmiana terminu składania ofert - projekt OWES Nidzica


10.10.2012
Zapytania ofertowe - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Wykonawca usługi przygotowania i druku ulotek promocyjnych


10.10.2012
Zapytania ofertowe - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Wykonawcy usługi doradczej - specjalistycznej


10.10.2012
Zapytania ofertowe - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Wykonawcy usługi doradczej - podstawowej


10.10.2012
Zapytania ofertowe - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Wykonawca usługi najmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi restauracyjnej


10.10.2012
Zapytania ofertowe - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Wykonawca usługi szkoleniowej - trener


10.10.2012
Rekomendacje MPiPS w zakresie działania OWES


09.10.2012
Święto Drzewa
10 października sadzimy drzewa w "zakątku leśnym" RAJSKIEGO OGRODU


09.10.2012
"Pan Tadeusz" w Garncarskiej Wiosce


01.10.2012
Praktyczne akcje wolontariatu
BUDUJEMY RAJSKI OGRÓD


27.09.2012
Jak rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013


24.09.2012
„Narodowe Czytanie Pana Tadeusza" - 6 października w Garncarskiej Wiosce


20.09.2011
Wiedza kluczem do sukcesu
Bezpłatne szkolenie - Dywersyfikacja działalności firmy


06.09.2012
Targi Aktywności Lokalnej


06.09.2012
Oficjalne otwarcie Rajskiego Ogrodu


03.09.2012
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej


29.08.2012
Informacja dotycząca doradztwa specjalistycznego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie II”


17.08.2012
Targi Aktywności Lokalnej
1 września w Garncarskiej Wiosce


18.08.2012
Studenci Uniwersytetu III wieku w Nidzicy budują RAJSKI OGRÓD
Praktyczne akcje wolontariatu w ramach projektu "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności"


08.08.2012
IV Festiwal Ballad Bułata Okudżawy


08.08.2012
Targi Ekonomii Społecznej 04 sierpnia 2012


03.08.2012
„Własny biznes – sposób na życie II” – informacja dla uczestników projektu dotycząca jednorazowej dotacji inwestycyjnej.


27.07.2012
Lista rankingowa Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego


19.07.2012
Konferencja "Ekonomia Społeczna w Praktyce"
Kamionka, 4 sierpnia 2012


19.07.2012
Pracownicy Banku Spółdzielczego w Nidzicy urządzają RAJSKI OGRÓD
Praktyczne akcje wolontariatu pracowniczego w ramach projekt "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności"


10.07.2012
Praktyczne akcje wolontariatu w RAJSKIM OGRODZIE
Urządzanie RAJSKIEGO OGRODU w ramach projektu "Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności"


05.07.2012
Zapraszamy 7 lipca na Jarmark do Garncarsiej Wioski
Zbudujmy razem Rajski Ogród.
Budujmy razem nasze dobro wspólne.


04.07.2012
Wolontariat pracowniczy - szkoła społecznej odpowiedzialności
Fundacja NIDA zaprasza do udziału w projekcie.


29.06.2012
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie II”.


25.06.2012
Informacja dla uczestników projektu „Własny biznes – sposób na życie II"
dotycząca doradztwa indywidualnego oraz terminów składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.


21.06.2012
Spotkanie informacyjne w Nidzicy na temat aktualnej oferty dla przedsiębiorców z sektora MMŚP


15.06.2012
Wyniki II etapu rekrutacji do projektu "Własny biznes- sposób na życie II"


05.06.2012
Wyniki I etapu rekrutacji do projektu "Własny biznes- sposób na życie II"


04.06.2012
Spotkanie informacyjne w Szczytnie na temat aktualnej oferty dla przedsiębiorców z sektora MMŚP


30.05.2012
REGIONALNA KONFERENCJA pt. „RZECZ O DZIEDZICTWIE NA WSI”


29.05.2012
Koncert "Mazurki na Mazurach"


25.05.2012
Z wizytą na Warmi i Mazurach
Prezydent na Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie oraz z wizytą w „Garncarskiej Wiosce”.


23.05.2012
Informacja dla kandydatów do projektu „Własny biznes – sposób na życie II”


21.05.2012
WAŻNE INFORMACJE - SPOTKANIE W MARÓZIE


17.05.2012
Program Spotkania w Marózie
XI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich.


14.05.2012
Lista osób zakwalifikowanych
XI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich.


09.05.2012
Serdecznie zapraszamy na Wystawę Ogrodniczą PIĘKNA ZAGRODA


02.05.2012
5 maja zapraszamy do Garncarskiej Wioski


02.05.2012
Kwalifikacje - Maróz 2012 - stan na dzień 2 maja 2012r.


23.04.2012
„Własny biznes – sposób na życie II” – najczęściej zadawane pytania.


20.04.2012
Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Komisji oceniającej formularze kwalifikacyjne złożone do projektu „Własny biznes – sposób na życie II”.


11.04.2012
Informacja dotycząca Załącznika nr 8
„Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług” do projektu „Własny biznes – sposób na życie II”.


10.04.2012
Spotkanie w Marózie 2012 - ważne informacje


03.04.2012
Lista osób zakwalifikowanych - Maróz 2012


30.03.2012
REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES – SPOSÓB NA ŻYCIE II”


30.03.2012
Rekrutacja XI Ogólnopolskie Spotkanie w Marózie


20.03.2012
Wiedza kluczem do sukcesu
Kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


20.03.2012
Rozpoczęcie projektu "Własny biznes - sposób na życie II"
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Mrągowie, Nidzicy i Szczytnie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Własny biznes – sposób na życie II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


10.03.2012
JARMARK WIELKANOCNY
31 marca zapraszamy do „Garncarskiej Wioski” w Kamionce na pierwszy w tym roku JARMARK WIELKANOCNY


10.03.2012
„Rozwój ekonomii społecznej szansą dla samorządów lokalnych”
Konferencja inaugurująca wdrażanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej 14 marca 2012 roku, Kamionka k. Nidzicy


28.02.2012
Nidzicka Karta Rabatowa 2012


27.02.2012
PRZEDŁUŻONY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - MARÓZ 2012


24.02.2012
„Własny biznes – sposób na życie II edycja”


03.02.2012
Termin zgłaszania się na XI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, MARÓZ 2012


19.01.2012
Maróz 2012
XI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich


10.01.2011
Wynik postępowania na przeprowadzenie audytu projektu unijnego.


02.01.2012
Zapytanie ofertowe
Przeprowadzenie audytu projektu


17.11.2011
MARKETING PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
Harmonogram Szkolenia oraz Konferencji


02.11.2011
Jarmark Bożonarodzeniowy
Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa


24.10.2011
MARKETING PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
Zapraszamy członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, nieformalnych grup społecznych zainteresowanych rozwijaniem aktywności w sektorze ekonomii społecznej.


20.10.2011
Rajski Ogród i Park Dydaktyczny
Prezentacja pierwszej części Rajskiego Ogrodu i Parku Dydaktycznego.


19.10.2011
Konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku 2011
Zapraszamy do głosowania


19.10.2011
"Otwarta Szkoła" - IV edycja konkursu dla szkół/przedszkoli i organizacji pozarządowych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji
zapraszają do udziału w IV edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.


22.08.2011
Informacja dotycząca doradztwa dla Przedsiębiorców w ramach projektu "Własny biznes - sposób na życie"


04.08.2011
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłasza konkurs fotograficzny


03.08.2011
Otwarcie Kuźni Mazurskiej
6 sierpnia o godz. 17.00 otwieramy nowy obiekt edukacyjno – promocyjny w „Garncarskiej Wiosce” – kuźnię mazurską.


25.07.2011
PIERWSZE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ


25.07.2011
FESTIWAL BUŁATA OKUDŻAWY PO RAZ TRZECI


18.07.2011
Targii Ekonomii Społecznej


14.07.2011
Uroczyste otwarcie Wirtualnego Modelu Oczyszczalni Ścieków


09.06.2011
Zaproszenie: KONKURS NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ


07.06.2011
Zaproszenie na Koncert Charytatywny
Gramy i Śpiewamy dla Michała


03.06.2011
Partnerzy PwC w Garncarskiej Wiosce
Partnerzy PwC w Garncarskiej Wiosce - wolontariat pracowniczy


01.06.2011
TARGI RZEMIEŚLNICZE
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”


26.05.2011
Wyniki naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”


23.05.2011
Zaproszenie na KONFERENCJĘ "Kreowanie produktu turystycznego"


18.05.2011
Lista zakwaterowania Maróz 2011


17.05.2011
Spotkanie informacyjne - Bon na Innowacje
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkanie poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie w ramach Programu Bon na Innowacje.


14.05.2011
INFORMACJA NA TEMAT SPOTKANIA W MARÓZIE


12.05.2011
Zaproszenie na KONFERENCJĘ "Kreowanie produktu turystycznego"


10.05.2011
Maróz 2011 - lista osób rezerwowych
Lista osób rezerwowych na X Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich


22.04.2011
Maróz 2011 - lista osób zakwalifikowanych
Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych


21.04.2011
28 maja 2011 r.
Konferencja "Kreowanie produktu turystycznego"
Jarmark Mazurski
Koncert "Mazurki na Mazurach"


15.04.2011
Informacja dotycząca składania Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”


12.04.2011
OGŁOSZENIE
Fundacja „Fundusz Współpracy"
Biuro Rozwoju Lokalnego i Inicjatyw Obywatelskich - Dział Projektów Rozwojowych
poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista do pracy w Centrum Ekonomii Społecznej Fundacji Fundusz Współpracy


07.03.2011
LISTA FIRM
Lista firm, które przystąpiły do programu NIDZICKA KARTA RABATOWA


17.02.2011
NIDZICKA KARTA RABATOWA


10.02.2011
X OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH


25.01.2011
Doradztwo indywidualne
Doradztwo indywidualne dla Beneficjentów pomocy (Przedsiębiorców) w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”.


05.01.2011
Rozliczenie otrzymanych środków w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”


20.12.2010
Życzenia Świąteczne


20.12.2010
Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”.


17.12.2010
Wyniki naboru wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”


26.11.2010
Informacja o terminie składania Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu „Własny biznes – sposób na życie”.


23.11.2010
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej


22.11.2010
Wyniki dodatkowej rekrutacji do projektu „Własny biznes – sposób na życie


15.11.2010
Informacja dotycząca doradztwa w projekcie "Własny biznes - sposób na życie".
Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" informuje, iż wznowione zostało doradztwo indywidualne dla Beneficjentów projektu "Własny biznes - sposób na życie"


09.11.2010
WAŻNY KOMUNIKAT


04.11.2010
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” ogłasza dodatkowy nabór uczestników projektu „Własny biznes - sposób na życie”


29.10.2010
Informacja o zawieszeniu działań w projekcie „Własny biznes – sposób na życie”


25.10.2010
Doradztwo w projekcje „Własny biznes-sposób na życie” terminy dla poszczególnych grup


19.10.2010
"Własny biznes - sposób na życie" Regulamin do pobrania


18.10.2010
Wzór Biznes Planu


15.10.2010
Harmonogram doradztwa w projekcie "Własny biznes-sposób na życie"


12.10.2010
Kwalifikacja uczestnika z listy rezerwowej - dotyczy Projektu 6.2 "Własny biznes - sposób na życie"


11.10.2010
Gdzie po informacje o funduszach wsparcia UE w regionie warmińsko-mazurskim?
Gdzie po informacje o funduszach wsparcia UE w regionie warmińsko-mazurskim?


07.10.2010
Harmonogramy szkoleń w projekcie "Własny biznes - sposób na życie"
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA informuje osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Własny biznes - sposób na życie", iż rozpoczyna się I etap udziału w projekcie - blok szkoleniowy.


30.09.2010
"Własny biznes - sposób na życie" ogłoszenie wyników
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA informuje iż został zakończony proces rekrutacji w Projekcie
" Własny biznes - sposób na życie"


24.09.2010
Lista osób zakwalifikowanych i osób rezerwowych na szkolenie
Listy osób zakwalifikowanych na szkolenie pt. "Akademii Projektowania działań w zakresie aktywnej integracji dla jednostek niepublicznych działających w sektorze pomocy społecznej". z podziałem na 3 grupy szkoleniowe oraz Lista osób rezerwowych.


24.09.2010
Głosuj na "Mazury Cud Natury"
Zachęcamy wszystkich do wsparcia Mazurskich Jezior w konkursie "Nowe 7 Cudów Natury"


10.09.2010
“Własny biznes - sposób na życie” – informacja dotycząca oceny merytorycznej.
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” informuje, że został zakończony pierwszy etap oceny merytorycznej złożonych wniosków.


08.09.2010
Szkolenie nt. "Akademia projektowania działań w zakresie aktywnej integracji dla jednostek niepublicznych działających w sektorze pomocy i integracji społecznej"
Serdecznie zapraszamy


01.09.2010
Projekt Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznych
Od 1 września 2010 Fundacja "NIDA" rozpoczyna realizację projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej


01.09.2010
"Własny biznes - sposób na życie" (Działanie 6.2) - ocena formalna!
Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych (wniosków) złożonych do projektu "Własny biznes - sposób na życie"


18.08.2010
Spektakl teatralny DRZEWO Wiesława Myśliwskiego
Serdecznie zapraszamy - 28.08.2010r.


02.08.2010
Nabór wniosków - Działanie 6.2 !
Ruszył nabór wniosków do projektu "Własny biznes - sposób na życie" (Działanie 6.2).


30.07.2010
II Festiwal Ballad Bułata Okudżawy
II Festiwal Ballad Bułata Okudżawy - 7 sierpnia 2010 rok


30.07.2010
KONKURS POLSKA PIĘKNIEJE. ZAGŁOSUJ
Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” z Kamionki (k/Nidzicy), jako jedyna inicjatywa z woj. warmińsko-mazurskiego, uczestniczy w III edycji konkursu „Polska pięknieje - 7 cudów Funduszy Europejskich”.


28.07.2010
Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza do udziału w projekcie "MŁODZIEŻOWA KUŹNIA UMIEJĘTNOŚCI"
Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza młodzież z gimnazjów i szkół średnich z gminy Nidzica do udziału w projekcie „MŁODZIEŻOWA KUŹNIA UMIEJETNOŚCI”.


15.07.2010
Własny biznes - sposób na życie
Ogłoszenie o naborze wniosków - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 6.2)


09.07.2010
Własny biznes - sposób na życie (Działanie 6.2)
Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


08.06.2010
Koncert "Mazurki na Mazurach" poświęcony twórczości Chopina


07.06.2010
GRAND PRIX DLA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO
Nidzicki Fundusz Lokalny otrzymał główną nagrodę w konkursie LAUR GOSPODARNOŚCI z okazji 20 lecia Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.


17.05.2010
Lista osób zakwalifikowanych na Spotkanie w Marózie 20-22 maja 2010r.
Ostateczna list osób zakwalifikowanych na IX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających Na Obszarach Wiejskich w Marózie.


15.05.2010
UWAGA ! INFORMACJA NA TEMAT SPOTKANIA W MARÓZIE


11.05.2010
Informacje dla Uczestników Spotkania w Marózie


13.04.2010
6 EDYCJA KONKURSU MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU
Fundacja Kronenberga przy City Handlowy zaprasza mikroprzedsiębiorców z całej Polski do udziału w tegorocznej edycji Konkursu "Mikroprzedsiębiorca Roku"


29.03.2010
Stowarzyszenia zawiązane dzięki Inkubatorowi Przedsiębiorczości Społecznej "Garncarska Wioska"
Działania w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej "Garncarska Wioska" nadal trwają.


09.03.2010
Oddaj swój głos w KONKURSIE E-WOLONTARIATU
Zachęcamy do poznania finalistów Konkursu "Odkryj e-wolontariat" i oddanie głosu w Konkursie.


03.02.2010
IX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Polsko Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają na
IX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH, MARÓZ 2010


15.01.2010
Podaruj 1%
Każdy z Podatników może pozostawić 1% w Nidzicy


05.01.2010
WSPARCIE DORADCZE OPIEKUNÓW BIZNESOWYCH
Działania projektu Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej "Garncarska Wioska" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Pracy w ramach PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


30.12.2009
Podsumowanie działań w ramach projektu INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – „GARNCARSKA WIOSKA”.
Podsumowanie działań Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” w ramach projektu INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – „GARNCARSKA WIOSKA”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).


29.12.2009
Oferty pracy
Fundacja „Fundusz Współpracy” Biuro Rozwoju Lokalnego i Inicjatyw Obywatelskich - Dział Projektów Rozwojowych poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty ds. doradztwa i promocji oraz Specjalisty ds. finansowych i prawnych


23.12.2009
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia


16.11.2009
Sukces wizyt studyjnych w Garncarskiej Wiosce
Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), działalność rozpocznie ponad 7 nowych stowarzyszeń w regionie Warmii i Mazur.


26.10.2009
Komunikat PARP w sprawie naboru wniosków do działania 8.1 PO IG


16.10.2009
Szkolenia w ramach "Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej - Garncarska Wioska"
Już w dniach 17-18.10, 19-20.10, 22-13.10 odbędą się wizyty studyjne dla 45 osób z Zabiela, Witowa i Kozłowa.


12.09.2009
Nasza Jola wyszła za mąż !!!!!!!!!!!!!!!


25.08.2009
Spotkanie informacyjne "Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw" - Białystok
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne „Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw”.


18.08.2009
"Dobre praktyki w zakresie aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy EQUAL"
Szkolenie pt. "Dobre praktyki w zakresie aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy EQUAL"


13.08.2009
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Projekt jest realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)


10.08.2009
PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO GOŚCIEM FUNDACJI NIDA
PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, PROFESOR JERZY BUZEK GOŚCIEM FUNDACJI NIDA I NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO, „GARNCARSKIEJ WIOSKI”


09.06.2009
Festiwal Bułata Okudżawy
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce zaprasza na festiwal ballad Bułata Okudżawy "Bo inaczej czy warto na ziemi tej wiecznej mi trwać"


22.05.2009
"Dobre praktyki w zakresie aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy EQUAL"
Szkolenie pt. "Dobre praktyki w zakresie aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy EQUAL" w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.


08.05.2009
Informacje Maróz 2009


23.04.2009
Lista osób zakwalifikowanych na VIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich


06.04.2009
Akademia Młodzieżowych Animatorów
Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" uczestniczy jako partner w projekcie Akademia Młodzieżowych Animatorów.


20.03.2009
BARBARA I KRZYSZTOF MARGOL UHONOROWANI TYTUŁEM SPOŁECZNIKA ROKU
Tygodnik Newsweek w pierwszej edycji konkursu nagrodził Państwa Barbarę i Krzysztofa Margol tytułem Społecznik Roku 2008.


20.02.2009
GARNCARSKA WIOSKA ZDOBYWA KOLEJNE LAURY
Wręczenie nagród odbyło się 13 lutego w Ministerstwie Gospodarki. Statuetkę i nominację do międzynarodowej edycji „Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości” z rąk wiceministra Rafała Baniaka odebrali Krzysztof Margol, prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA i Aleksandra Nowogórska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. Ale sukces świętowali także obecni na konferencji m.in. Zofia Dawidson sołtys Kamionki i pracownicy „Garncarskiej Wioski”: Anna Krzyżak i Zbigniew Michalski.


20.01.2009
VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
Maróz, 14 – 16 maja 2009


12.11.2008
Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO
Nagrodę główną dziesiątej edycji konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono otrzymała Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida" z Nidzicy


18.09.2008
WIZYTA AMBASADORA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW
W dniu 18 września 2008r. Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA odwiedził Ambasador Królestwa Niderlandów Marnix Krop


21.07.2008
ZMIANA SIEDZIBY NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA


27.06.2008
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat nowych możliwości dla przedsięwzięć ekonomii społecznej


12.06.2008
ZAPROSZENIE
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA we współpracy z Fundacją FUNDUSZ WSPÓŁPRACY zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL"


12.06.2008
ZAPROSZENIE
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA we współpracy z Fundacją FUNDUSZ WSPÓŁPRACY zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL"


06.06.2008
ZAPROSZENIE
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA wspólnie z Fundacją FUNDUSZ WSPÓŁPRACY oraz przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Przemyślu zaprasza na konferencję w ramach projektu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL"


06.02.2008
ZAPROSZENIE
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA wspólnie z Fundacją FUNDUSZ WSPÓŁPRACY oraz przy współpracy z Radomskim Towarzystwem Dobroczynności zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL".


29.05.2008
ZAPROSZENIE
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce bardzoe serdecznie zapraszają na WARMIŃSKO-MAZURSKĄ KONFERENCJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ


23.04.2008
SZKOLENIE NT. „PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA serdecznie zapraszają na szkolenie nt. „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej”.


20.03.2008
PREZES KRZYSZTOF MARGOL ZOSTAŁ DZIADKIEM!!!!!!!!!!!!!


04.02.2008
MARÓZ 2008
MARÓZ 2008 - DZIEDZICTWO KULTUROWE
VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH


17.01.2008
DOŚWIADCZENIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE NA PRZYKŁADZIE IW EQUAL
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz fundacja „Fundusz Współpracy” zapraszają do udziału w projekcie DOŚWIADCZENIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE NA PRZYKŁADZIE IW EQUAL


04.12.2007
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE OŚRODKÓW KSU
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zaprasza serdecznie przedstawicieli ośrodków KSU na spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń oraz perspektyw i możliwości finansowania projektów w ramach współpracy międzynarodowej. W spotkaniu uczestniczyli będą przedstawiciele organizacji wspierania przedsiębiorczości z Ukrainy i Białorusi. Będzie to doskonała możliwość nawiązania kontaktów w celu zaplanowania wspólnych projektów.


17.11.2007
Konfrerencja "Partnerstwo lokalne - szanse i sposób na rozwój”
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Partnerstwo lokalne – szanse i sposób na rozwój”


11.10.2007
"Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji 2007"
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza drugą edycję konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji 2007".
Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja dobrych praktyk w zakresie innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim. Pragniemy w ten sposób wyrazić uznanie wobec przedsiębiorców, którzy budują swoje firmy korzystając z badań naukowych i najnowszych osiągnięć technologicznych, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi.


05.09.2007
JARMARK MAZURSKI oraz inauguracja działalności Przedsiębiorstwa Społecznego „GARNCARSKA WIOSKA”
W dniu 16 września 2007 roku odbędą się w Kamionce K/Nidzicy - DOŻYNKI GMINNE połączone z JARMARKIEM MAZURSKIM oraz inauguracją działalności Przedsiębiorstwa Społecznego „GARNCARSKA WIOSKA”


21.02.2007
PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Przedsiębiorco, potrzebujesz informacji o:
* programach wsparcia Unii Europejskiej
* sposobie wypełniania wymaganych dokumentów
* zasadach rozliczania pryznanego wsparcia
* funduszach pożyczkowych i poręceniowych
* zasadach prowadzenia działaności gospodarczej
Odwiedż Punkt Konsultacyjny
[więcej...]


10.10.2012
Zapytania ofertowe na usługi szkoleniowe/doradcze


ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface